Propozice

Propozice MALINATREK

 

KDY:      29. ČERVEN 2024

KDE:      Panská skála, Kamenický Šenov

GPS: 50.7692892N, 14.4846706E, link na mapu ZDE

KATEGORIE:

SOFT muži, SOFT ženy (KDO NEMÁ PSA, MUSÍ BĚŽET SE PSEM PLYŠOVÝM:) – cca 5 km
kratší, méně náročná trasa
MID muži, MID ženy (KDO NEMÁ PSA, MUSÍ BĚŽET SE PSEM PLYŠOVÝM:)  –  cca 14 km  nevhodné pro kočárky, náročnější terén

PODMÍNKY ÚČASTI:

Dle soutěžního řádu dogtrekkingu (https://dogtrekking.info/pravidla_cze.htm). Každý účastník ručí za škody způsobené svým psem. V době soutěže se psi musí pohybovat pouze na vodítku. Závodníci musí dodržovat zásady chování v CHKO.
Psovod nesmí používat pomůcky způsobující psu bolest, zakázány jsou i stahovací obojky zapnuté na stahování, dále obojky ostnaté a elektrické. Psi s těmito „pomůckami“ nebudou puštěni na trasu a budou vyloučeni ze závodu, dle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Fyzické trestání psů je zakázáno s výjimkou rozehnání rvačky psů.

Účastníci na trase SOFT a MID musí být starší 18-ti let, v případě věku 15-18 let je třeba písemný souhlas zákonného zástupce, mladší 15 let musí trasu absolvovat v doprovodu plnoleté osoby.

Pes musí mít očkování v souladu s platnou legislativou – zejména platné očkování proti vzteklině (poslední očkování minimálně 1 měsíc před) a musí být označen mikročipem (číslo čipu musí být zaneseno v očkovacím průkazu, psi budou namátkově kontrolováni čtečkou čipů) Psi musí být klinicky zdraví a nesmí vykazovat známky onemocnění a extrémního vyčerpání – platí i v průběhu trati. Závodu se mohou účastnit psi starší 10 měsíců (pro SOFT) a 1 rok (pro MID).

STARTOVNÉ:
01. 02. 2024 – 30. 04. 2024:       350 Kč
01. 04. 2024 – 01. 06. 2024:       430 Kč
02. 06. 2024 – 29. 06. 2024:       platba POUZE na místě 550 Kč (nutno předem oznámit pořadateli na email: malinatrek@post.cz)
 
Startovné je vratné pouze do 1.června, po tomto datu již z organizačních důvodů není možné peníze vrátit! 

Platby provádějte na transparentní účet Dogs For Detection And Protection Academy, z.s. 2102336751 / 2010, podklady pro platbu se vám zobrazí po zaregistrování.

Přihlášky:
Přihlášky lze podávat pomocí formuláře (viz sekce „Přihlašování“).

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

1. června 2024, při nevyčerpání startovních míst bude možné se přihlásit i na místě.

PREZENCE, VETERINÁRNÍ PŘEJÍMKA:

SOFT: 29. červen –  08.30 – 11.00

MID:   29. červen –  08.30 – 10.00

START:
Trasy SOFT, MID – 9.00 – 11.00 dle vlastního uvážení

VÝBAVA:

Psi: Obojek či postroj (nutný, pokud poběžíte), vodítko, očkovací průkaz s platným očkováním a číslem čipu, pokud je pes agresivní vůči jiným psům nebo lidem, musí mít dobře padnoucí náhubek (NESMÍ to být náhubek fixační, v tomto případě okamžitá DISKVALIFIKACE)

Psovod: Funkční nabitý mobilní telefon

Mapu a itinerář obdrží účastník při prezenci. Při více psech se povinná výbava násobí jejich počtem. V místě konání závodu a na trati bude možnost doplnit pitnou vodu.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

29. června 2024 ve 14.00 hodin

První trojice závodníků v každé kategorii obdrží medaili, diplom, věcné ceny. Sponzorský balíček od JK Animals si odveze každý účastník.

UPOZORNĚNÍ
Každý účastník obdrží sponzorský balíček a medaili ihned po doběhnutí do cíle.
 
MOŽNOSTI DISKVALIFIKACE: 

Protože chceme náš závod zkvalitnit pro poctivé závodníky a chceme, aby celý probíhal v duchu fair play, platí pro závod následující pravidla:

  • přísně budeme dbát na dodržování zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, jakékoliv porušení tohoto zákona bude trestáno okamžitou diskvalifikací, pokud se bude jednat o zvláště nepřípustné chování vůči psu, bude případ řešen i dále za pomoci kompetentních orgánů

  • je zakázán jakýkoliv fyzický trest a působení bolesti zvířeti, byť třeba nevhodnou manipulací a nepadnoucím postrojem (s vyjímkou rozehnání rvačky psů)

  • ​je zakázáno zkracovat si trasu

  • držte své psy na vodítku v areálu závodiště i při závodu, jiné jednání bude posouzeno individuálně a hrozí až úplná diskvalifikace

  • pokud váš pes napadne vaší vinou či nevšímavostí jiného psa, ať už v základním táboře, či na trase, bude tento případ řešen individuálně a hrozí až úplná dikvalifikace, totéž platí pro člověka, který svou nevšímavosti či vinou nechá napadnout svého psa (např. zaběhnutím)